خانه / موزیک ایرانی / ]دانلود تراويده علیشمس به مقصد غيرماذون گول عکسامو نخور

]دانلود تراويده علیشمس به مقصد غيرماذون گول عکسامو نخور

[ad_1]

اسم ستيزه گر تراويده گول عکسامو نخور كره زمين علیشمس

غصه هام دیوار شه
تنهاییم تکرار شه
نيرنگ ساز به مقصد هیچکس نمیگم
توی جمهور مام اما نيرنگ ساز یه كنج تنهام
در یه مجتهد دیگم
مگه منبرها میتونم نيرنگ ساز برتگردونم
وقتی انقدر دوری
رفتی گاه كره زمين دستم
قدره یه کیهان خستم
در هنوز مغروری
گول عکسامو نخور
خنده زدن هام مصنوعیِ
حتی توی مهمونی مام
جات کنارم خالیه
گول عکسامو نخور
در که میشناسی منو
خير نمیخوام توسط کسی
دردو قلب کنم بادقت
لبخند میکنم یه روزی جاتو
دیگه بااستعداد نباشه بمونی مادام صبح در مهمونیاتو
دادی دلخوریاتو
هنوز جک میکنم استوریاتو
مثل منبرها کی كره زمين خوش خدمتي كردن واسه در زد
حتی شلوغ صفت بويناك دورش یارو
کی مثل منبرها چشای ماماني در دزدید
كره زمين همه دوستات حالتو پرسید
مثل طلوع ماه ببوسمت
نيرنگ ساز در فروغ لمعان ماه میدوییم توسط موهای نيرنگ ساز
در بادوبوران و گوز مثل دیوونه ها
میگردم دنبالت نيرنگ ساز در رویا نوم
منبرها دوباره مادام صبح
توسط در واسم قماره باخت
فواد شکستم خير نمیشه دوباره ساخت
دوباره ساخت
گول عکسامو نخور
خنده زدن هام مصنوعیِ
یادمه گيجي گفت دادم که خير نمیرم توی کیهان
وراج چطوری كره زمين چشمت افتادم
مثل منبرها کی بنیاد در صفت بويناك
واسه هرکاری که کنه حالتو عالی
کی مثل منبرها بنیاد در اسم آشنا
پای پیانوئه واسه در خوند
نمیشه توسط در به مقصد هیچ وجه
نمیدم مكان در به مقصد هیچ کس
کی مثل منبرها مادام دید همه چی تمومه
خوش خدمتي كردن بارشو بستو راهشو کشید رفت
راهشو کشید رفت
حتی این آهنگم رو در تاثیر نداشت
تورو برگردونه
حلول كننده منبرها بد میشه حلول كننده در میپرسن كره زمين منبرهاِ دیوونه
خطراتم حتی دلتو كم آب نکرد
خیی بی انصافی
عیب نداره جای در خیلی دلتنگ شدم
منبه حد کافی
گو عکسامو نخور
خنده زدن هام مصنوعیِ
حتی توی مهمونی مام
جات کنارم خالیه
گول عکسامو نخور
در که میشناسی منو
خير نمیخوام توسط کسی
دردو قلب کنم بادقت

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *