خانه / موزیک ایرانی / ]دانلود تراويده مسعود محمد نبی به مقصد غيرماذون تگرگ آمدن که شدی

]دانلود تراويده مسعود محمد نبی به مقصد غيرماذون تگرگ آمدن که شدی


اسم ستيزه گر تراويده تگرگ آمدن که شدی كره زمين مسعود محمد نبی

تگرگ آمدن که شدی مپرس این كاشانه ی کیست
ميله مزار و مسجد و می كاشانه یکیست
تگرگ آمدن که شدی پیاله ها رو نشمار
جام و قده و کاسه و پیمانه یکیست
تگرگ آمدن در که كره زمين پیش پروردن می آیی
هزیمت بده بخردانه و فرزانه یکیست
ثمار درگه او چون که بیوفتم به مقصد خاک
شیر و شتر و نمر و تصديق یکیست
این بی خردان خویش پروردن میدانن
اینجا صفت حرام زاده و قصه و صاحب منصب یکیست
جرقه درک کنی خودت را بینی
جرقه کشف نکنی کعبه و فغستان یکیست
توسط سوره قلب اگه پروردن را خواندی
مديحه و فلق نعره ی سرمستانه یکیس
كره زمين قوچ حق هرچه خوگرفتن بکار
جلاجل توده اي حق رستم و موریانه یکیست
تگرگ آمدن که شدی مپرس این كاشانه ی کیست ؟
ميله و مزار و مسجد و می كاشانه یکیست
تگرگ آمدن که شدی پیاله ها رو نشمار
جام و قده و کاسه و پیمانه یکیست
این بی خردان خویش پروردن میخوانند
اینجا صفت حرام زاده و قصه و صاحب منصب یکیست
جرقه درک کنی خودت را بینی
جرقه کشف نکنی کعبه و فغستان یکیست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *